Terapie

Jako pedagog pracuję z dziećmi z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami. W trakcie 26 lat pracy rozwijałam swoje kompetencje i umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej w wielu obszarach i nurtach. W moim gabinecie oferuję współpracę w ramach:

  • terapii logopedycznej,
  • terapii pedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • terapii pedagogicznej dzieci niedosłyszących,
  • terapii pedagogicznej dzieci niedowidzących,
  • terapii pedagogicznej z elementami behawioralnej,
  • arteterapii
  • diagnozowania w zakresie integracji sensorycznej.